Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Besluitvormende raad 30 januari 2017 (23:00 - 23:20)

nl.brein.bob.CompanyWebcast.start("gemhoogezandsappemeer/20170130_1",[1,2,3,40,4,70,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,69,15,16,17,18,19,20,21,22,34,39,52,73,6,23,24,25,7,26,27,28,29,8,53,54,9,55,56,10,30,11,31,32,12,64,65,66,67,68,50,57,58,59,60,61,51,62,63,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,71,72,5],"nl")...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitvormende raad 30 januari 2017 (23:00 - 23:20)

Datum: 30-01-2017
Tijd: 23:00 - 23:20 uur
Zaal: Raadszaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.M.M. de Jonge
Griffier: C.A.M. Bodewes
Notulist:
Genodigden:

Agenda

De besluitvormende raad vindt plaats na de opiniërende raad en is derhalve indicatief (onder voorbehoud).

PuntTitel
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 december 2016
4.Ingekomen stukken
RAADSBRIEVEN
5.Hercalculatie 2016 Julianapark (rv.nr. 001) Bevat geheime delen

Voorgesteld wordt de hercalculatie 2016 Julianapark vast te stellen.

Portefeuillehouder: mevrouw J.C.M van Schie

6.Hercalculatie 2016 IJsbaan (rv.nr. 02) Bevat geheime delen

Voorgesteld wordt de hercalculatie 2016 IJsbaan vast te stellen. Portefeuillehouder: mevrouw J.C.M. van Schie

7.Herziening grondexploitatie Stadscentrum (rv.nr. 03) Bevat geheime delen

Voorgesteld wordt de hercalculatie 2016 Stadcentrum vast te stellen en de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen. De hercalculatie geeft inzicht in het financiële verloop van het project.

Portefeuillehouder: mevrouw J.C.M. van Schie.

8.Vervanging remmingswerk Zwedenbrug (rv.nr. 06)

Voorgesteld wordt in te stemmen met het vervangen van het remmingswerk Zwedenbrug en de begrotingswijziging 2017-007 vast te stellen zoals aangegeven onder de financiële paragraaf. Portefeuillehouder: de heer Metscher

9.Levensverlengend onderhoud aan de Eendrachtsbrug (rv.nr. 07)

Voorgesteld wordt in te stemmen met het uitvoeren van levensverlengend onderhoud aan de Eendrachtsbrug en de begrotingswijziging 2017-006 vast te stellen zoals aangegeven in de financiële paragraaf. Portefeuillehouder: de heer Metscher

10.Wijziging in WMO participatieverordening Rechtstreeks geagendeerd

Besluitvorming over het voorstel om de WMO/Participatiewet-verordening te herzien in verband met de toetreding van de Wsw cliëntenvertegenwoordiging.

Portefeuillehouder: de heer: P. Verschuren.

11.Vaststellen Sociaal statuut en generatiepact voor personeel griffie. Rechtstreeks geagendeerd

Het sociaal statuut regelt de arbeidsvoorwaardelijke garanties en plaatsingsprocedure voor het personeel. Onderdeel daarvan is het generatiepact. Beiden hebben de instemming van de bonden. Vaststelling hiervan door de raad zorgt dat deze regels ook voor het griffiepersoneel gelden.

Portefeuillehouder: R. Munniksma / P.M.M. de Jonge

12.Afsluiting fase 1 Het Kielzog (rv.nr. 04)

Voorgesteld wordt het project fase 1 Het Kielzog af te sluiten met een voordelig eindsaldo van € 500.000; voor de afwikkeling van knelpunten in het gebruik een bedrag van € 180.000 te reserveren; de in de Reserve Het Kielzog resterende middelen te reserveren voor de uitvoering van Fase 2; de geheimhouding die op de raadsbrief van 9 december 2014 is opgelegd op te heffen. Portefeuillehouder: de heer Metscher

13.Voorbereidingsbesluit Klaas Nieboerweg, bedrijventerrein Foxhol en Sluiskade/Werfkade

De raad wordt voorgesteld opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen betreffende de genoemde gebieden.

Portefeuillehouder; mevr. J.C.M. van Schie

Binnengekomen zienswijzen:
14.Motie vreemd aan de orde van de dag.
15.Sluiting

Besluitenlijst

Open de besluitenlijst

Besluitvormende raad

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous