Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Besluitvormende raad 29 mei 2017 (21:55 - 22:30)

nl.brein.bob.CompanyWebcast.start("gemhoogezandsappemeer/20170529_2",[1,2,3,35,4,55,15,16,17,18,19,20,21,22,23,49,50,51,52,53,60,24,25,26,27,28,29,54,48,12,31,7,46,47,5,34,33,6,13,14,9,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,10,56,57,58,59,61,62,11],"nl")...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitvormende raad 29 mei 2017 (21:55 - 22:30)

Datum: 29-05-2017
Tijd: 21:55 - 22:30 uur
Zaal: Raadszaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.M.M. de Jonge
Griffier: F.C. Mulder
Notulist:
Genodigden:

Agenda

De besluitvormende raad vindt plaats na de opiniërende raad en is derhalve indicatief (onder voorbehoud).

PuntTitel
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 mei 2017
4.Ingekomen stukken
5.Benoeming fractievertegenwoordiger VVD (RECHTSTREEKS) (rv.nr. 027)
6.Aanbesteding accountant (rv.nr. 023) BEVAT GEHEIME DELEN

Voorgesteld wordt de Hofsteenge Zeeman Groep als accountant te benoemen: a. Voor 2017 voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer; b. Voor 2018 voor de gemeente Midden-Groningen, mits de raad van de gemeente Midden-Groningen dit besluit begin 2018 bekrachtigt.

7.Wijziging re-integratie verordening ivm beschut werken (rv.nr. 019)

Voorgesteld wordt in te stemmen met de uitgangspunten in de re-integratieverordening voor het realiseren van beschutte werkplekken en het vaststellen van de re-integratieverordening Participatie Hoogezand-Sappemeer 2017. Portefeuillehouder: de heer Verschuren

8.Vaststellen verordening naamgeving en nummering (rv.nr. 022)

Aan de raad wordt voorgesteld de verordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: mevr. J.C.M. van Schie

9.Veiligheidsregio Groningen jaarstukken 2016-2018 en AEF rapport (RECHTSTREEKS) (rv.nr. 030)

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de financiële jaarstukken 2016-2018 en het AEF rapport van de Veiligheidsregio Groningen en in te stemmen met de verzending van de reactie op die stukken. Portefeuillehouder: de heer De Jonge

10.Jaarstukken en zienswijze GR PG&Z (rv.nr. 029)

Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de actualisatie van de begroting en de beleidsbegroting van deze gemeenschappelijke regeling. Portefeuillehouder: mevrouw Gopal

11.Motie vreemd aan de orde van de dag
12.Sluiting

Besluitenlijst

Open de besluitenlijst

Besluitvormende raad

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous