Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Besluitvormende raad 27 maart 2017 (19:30 - 20:25)

nl.brein.bob.CompanyWebcast.start("gemhoogezandsappemeer/20170327_1",[1,2,45,46,25,43,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,18,19,20,22,11,44,12,13,14,15,6,7,8,9,5,10,16,21,47,23,24,17],"nl")...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitvormende raad 27 maart 2017 (19:30 - 20:25)

Datum: 27-03-2017
Tijd: 19:30 - 20:25 uur
Zaal: Raadszaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.M.M. de Jonge
Griffier: C.A.M. Bodewes
Notulist:
Genodigden:

Agenda

De besluitvormende raad vindt plaats na de opiniërende raad en is derhalve indicatief (onder voorbehoud).

PuntTitel
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Besluitenlijst d.d. 13 februari 2017
4.Lijst ingekomen stukken
5.Benoeming fractievertegenwoordiger CDA (rv.nr. 018) RECHTSTREEKS
6.Benoeming in gemeenschappelijke regelingen in ontstane vacatures (rv.nr. 016) RECHTSTREEKS

Benoemingen in het Algemeen bestuur van bedrijvenpark Rengers.

7.Meerwijck: hoe verder met permanente bewoning, recreatiewoningen en bedrijvigheid (rv.nr. 017) VERZOEK TOT UITSTEL BEHANDELING

HET COLLEGE VERZOEKT DE RAAD OM DE BESLUITVORMING OVER DIT ONDERWERP UIT TE STELLEN NAAR 10 APRIL A.S. ZIE BIJGEVOEGDE TOELICHTING.

Portefeuillehouder: mevrouw J. van Schie

 

8.Voorbereidingskrediet centrale huisvesting gemeentelijke organisatie Midden-Groningen (rv.nr. 010

Besluiten om de uitwerking van de centrale huisvesting voor de gemeentelijke organisatie van Midden Groningen op te starten en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder:  de heer M. Metscher

 

 

9.Initiatiefvoorstel SP: mbt Jeugdloonvrij (rv nr. 057)

Besluiten om jeugdloonvrij als inkoopvoorwaarde toe te voegen aan het inkoopbeleid en in de gemeente Hoogezand-Sappemeer vanaf 1 januari 2017 geen gebruik te maken van jeugdloon voor personeel.

10.Onderzoek Rekenkamer naar de drie decentralisaties in het sociaal domein binnen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (rv.nr. 014)

Besluiten om kennis te nemen van het onderzoek naar de drie decentralisaties in het sociaal domein door de Ommelander Rekenkamer en de daarin opgenomen conclusies en bevindingen; in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport voor het gemeentebestuur en samenwerkingspartners en de aanbevelingen voor de raad en in het bijzonder: investeer in verdere professionalisering van de risicoanalyse, zorg voor financiële inzichtelijkheid door een goede kosten-batenanalyse en investeer als raad in politieke visievorming. Portefeuillehouders: de heer Verschuren en mevrouw Gopal

11.Sluiting

Besluitenlijst

Open de besluitenlijst

Besluitvormende raad

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous