Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Besluitvormende raad 20 maart 2017 (21:30 - 23:00)

nl.brein.bob.CompanyWebcast.start("gemhoogezandsappemeer/20170320_1",[1,2,3,12,4,27,13,14,15,16,17,18,19,32,20,28,29,30,21,22,23,24,25,26,6,10,5,31,8,9,7],"nl")...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Besluitvormende raad 20 maart 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 20-03-2017
Tijd: 21:30 - 23:00 uur
Zaal: Raadszaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.M.M. de Jonge
Griffier: C.A.M. Bodewes
Notulist:
Genodigden:

Agenda

De besluitvormende raad vindt plaats na de opiniërende raad en is derhalve indicatief (onder voorbehoud).

PuntTitel
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 februari 2017
4.Ingekomen stukken
5.Benoeming in gemeenschappelijke regelingen in ontstane vacatures (rv.nr. 016) RECHTSTREEKS

Benoemingen in het Algemeen bestuur van bedrijvenpark Rengers.

6.Onderzoek Rekenkamer naar de drie decentralisaties in het sociaal domein binnen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren (rv.nr. 014)

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het onderzoek naar de drie decentralisaties in het sociaal domein door de Ommelander Rekenkamer en de daarin opgenomen conclusies en bevindingen; in te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport voor het gemeentebestuur en samenwerkingspartners en de aanbevelingen voor de raad en in het bijzonder: investeer in verdere professionalisering van de risicoanalyse, zorg voor financiële inzichtelijkheid door een goede kosten-batenanalyse en investeer als raad in politieke visievorming. Portefeuillehouders: de heer Verschuren en mevrouw Gopal

7.Sluiting

Besluitenlijst

Er is nog geen besluitenlijst gepubliceerd voor deze vergadering.

Besluitvormende raad

raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous