Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Toezeggingen

Onderstaand vindt u de gedane toezeggingen door het college van B&W aan de raad. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle toezeggingen met daarbij de vermelding op welk onderwerp de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Onderstaand vindt u de gedane toezeggingen door het college van B&W aan de raad. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle toezeggingen met daarbij de vermelding op welk onderwerp de toezegging betrekking op heeft, wat het actiepunt is, wie de betrokken portefeuillehouder is en wat de stand van zaken is van de toezegging.

Openstaande toezeggingen Opiniërende raad

Toegezegd op

Nr

Onderwerp

06-11-2017

Agendapunt 5

Verkeersonveiligheid Noorderstraat

Wethouder Metscher gaat na en zorgt voor schriftelijke informatie naar de raad hierover.


Vragensteller: G.A. Zuiderveen

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


09-10-2017

Agendapunt 5

Stormschade

Wethouder Metscher zegt toe dat de beantwoording op de vragen van de school ook ter kennis komen van de raad.


Vragensteller: H. Boonstra

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: I-BOR


09-10-2017

Agendapunt 5

Het Vlot

Nadere informatie over de situatie bij Het Vlot komt naar de raad.


2017-10-09 T Antwoord stand van zaken terrein vm Vlot

Vragensteller: M. Kluit

Portefeuillehouder: Erik Drenth

Actie door: Facilitair


09-10-2017

Agendapunt 5

Deelname HS aan oktober kindermaand

Raad krijgt reactie op de reden waarom Hoogezand-Sappemeer niet verder deelneemt aan de oktober kindermaand.


2017-10-09 T oktober kindermaand

Vragensteller: M. Feenstra-Jansen

Portefeuillehouder: Oetra Gopal

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


25-09-2017

Agendapunt 5

werkzaamheden parkeerplaats vm bibliotheek

Wethouder Metscher gaat na wanneer de werkzaamheden gereed zijn en zorgt dat de informatie ter inzage komt.


2017-09-25 T werkzaamheden parkeerplaats voormalige bibliotheek

Vragensteller: M. Feenstra

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: I-BOR


25-09-2017

Agendapunt 5

Groenbeleid i.c. het groenboek bekend maken voor burgers

De wethouder gaat na of manier van omgaan met het groenbeleid meer publiek gemaakt kan worden.


Vragensteller: H. Boonstra

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: I-BOR


11-09-2017

Agendapunt 5

verkeersveiligheid door slecht onderhoud openbaar groen

Of er naar aanleiding van een eerder gedane toezegging over de verkeersveiligheid door slecht onderhoud openbaar groen een inventarisatie gedaan is en of actie onder nomen is wat betreft de overige locaties komt ter inzage


Vragensteller: P.P.A. Nieland-Kampen

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


11-09-2017

Agendapunt 5

klachten straatverlichting Gorecht-West

Stand van zaken straatverlichting Gorecht-West en klachten hierover ter inzage leggen.


2017-09-11 T klachten straatverlichting Gorecht-West

Vragensteller: R. Cig

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door:


11-09-2017

Agendapunt 5

websites kenbaar maken aan werkzoekenden

Stand van zaken kenbaar maken websites "zelf aan het werk" en "kansrijk beroep" aan werkzoekenden.


2017-10-06 T Websites werkzoekenden

Vragensteller: T.S. Fennis

Portefeuillehouder: Peter Verschuren

Actie door: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen

Stand van zaken: afgehandeld


11-09-2017

Agendapunt 9

Uiteindelijke kosten Kindcentrum Vosholen

Uiteindelijke kosten Kindcentrum Vosholen ter inzage leggen voor de raad


2017-09-11 T De totale kosten voor KcVosholen

Vragensteller: P.P.A. Nieland-Kampen

Portefeuillehouder: Erik Drenth

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


17-07-2017

Agendapunt 5

Nummerplaatherkenning Afval Aanbreng Punt

De Wethouder zegt toe na te gaan of nummerplaatherkenning terug kan komen bij het Afval aanbreng punt.


2017-07-17 T nummerplaat herkenning AAP

Vragensteller: H.C. van Vondel

Portefeuillehouder: Oetra Gopal

Actie door: I-BOR

Stand van zaken: afgehandeld


10-07-2017

Agendapunt 4

Uitleg over WMO overschot en cijfers/indicatoren uit systemen Sociale Teams

Met een brief de raad uitleggen hoe het kan dat er geld over is gebleven uit de WMO. Aangeven wat voor vernieuwende dingen zijn gedaan, wat we nog gaan doen en een doorkijkje geven in de financiën. Tevens de cijfers/indicatoren uit de systemen van de sociale teams in de brief op nemen.


Portefeuillehouder: Peter Verschuren

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


10-07-2017

Agendapunt 4

Gebruik round-up door bedrijven

Ter inzage leggen of bedrijven wel of niet round-up mogen gebruiken om onkruid te verdelgen.


2017-07-17 T Gebruik round-up door bedrijven

Vragensteller: H. Polat

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door:


10-07-2017

Agendapunt 4

Kwartaalcijfers 2017 Kielzog

kwartaalcijfers 2017 in overleg met Stichting Bestuur Kielzog ter inzage leggen.


2017-07-10 T beantwoording raadsvraag over halfjaarcijfers van Kielzog

Portefeuillehouder: Oetra Gopal

Actie door:


19-06-2017

05

Regiovisie aanvullende vragen

nadere uitleg op deze aanvullende vragen (verwezen wordt naar de geluidsopname) t.a.v. o.a. promotie van de website "zelf aan het werk.nl", wordt schriftelijk gegeven.


2017-08-10 T beantwoording aanvullende vragen RGA

Vragensteller: T.S. Fennis

Portefeuillehouder: Erik Drenth

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas

Stand van zaken: afgehandeld


19-06-2017

05

maaien groen op gevaarlijke plekken

contact zoeken met IBOR over de door mevrouw Nieland geschetste situatie en opnemen structureel maaien zodat onveilige situaties voorkomen worden in het plan.


2017-09-11 T verkeersveiligheid door slecht onderhoud openbaar groen

Vragensteller: P.P.A. Nieland-Kampen

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: I-BOR


19-06-2017

05

Herplaatsen reclame borden i.v.m. onveilige situatie

Voorbeeld Martenshoek. In verband met veiligheid, herplaatsen van reclameborden.


2017-06-19 T Herplaatsen reclame borden i.v.m. onveilige situatie

Vragensteller: H. Haze

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: I-BOR


19-06-2017

08

Klijnsma-gelden website

Op de vragen vanuit diverse partijen in relatie tot de hoogte van de kosten voor de website, zegt de wethouder toe dat t.a.v. de website eerst wordt uitgezocht met de armoederegisseur of dit het beste middel is en dat voordat een besluit genomen wordt dit wordt voorgelegd aan de raad.


Portefeuillehouder: Peter Verschuren

Actie door: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen


29-05-2017

Agendapunt 5

Raadsbrief over uitkomsten communicatie huisvesting onderwijs en termijn communicatieplan

Opstellen van een raadsbrief met de uitkomsten van de gesprekken over huisvesting onderwijs. Tevens aangeven wanneer het communicatieplan voor de raad beschikbaar is.


Portefeuillehouder: Erik Drenth

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


20-03-2017

Agendapunt 7 Rv 017

Meerwijck; hoe verder met permanente bewoning etc.

Wethouder van Schie zegt toe dat de raad voor de vergadering van 27 maart het aanvullend geluidsonderzoek, de juridische second opinion en een voorlopig financieel overzicht inzake handhaving ontvangt.


Portefeuillehouder: José van Schie

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


30-01-2017

Agendapunt 5

Uitkomsten verkeersmetingen Kerkstraat

Uitkomst van de metingen navragen en ter kennis van de raad brengen.


Vragensteller: S.J. Seljee

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


30-01-2017

Agendapunt 9

Eendrachtsbrug

Nagaan of er subsidiemogelijkheden zijn in het kader van het beschermd dorpsgezicht voor de brug en ter kennis brengen van de raad.


2017-01-30 T Eendachtsbrug

Vragensteller: H. Haze

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


12-12-2016

Agendapunt 10

kosten vertraging bouw HvCB/Kielzog

een gespecificeerde weergave wat de vertraging van de oplevering van het HvCB/Kielzog heeft gekost.


2017-01-25 T Memo toelichting afronding fase 1 Het Kielzog

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door:


12-12-2016

Agendapunt 10

Hoeveelheid zonnepanelen en verwachte omzet hiervan bij HvCB

hoeveelheid zonnepanelen en de verwachte omzet bij bouw HvCB/Kiezog


2017-01-25 T Memo toelichting afronding fase 1 Het Kielzog

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door:


04-04-2016

Agendapunt 5

dagcamping

Ter inzage leggen of de eigenaren van de dagcamping gestopt zijn met exploiteren


2016 T Dagcamping Meerwijck

Portefeuillehouder: Marco Metscher

Actie door:


14-03-2016

Agendapunt 5

magnesiumwinning

Stand van zaken magnesiumwinning en hoe het zit met de bodemdaling als gevolg van de winning hiervan naar de raad doen toekomen.


Vragensteller: M.W. van der Meijden

Portefeuillehouder: Peter de Jonge

Stand van zaken: Arcadis heeft in opdracht van Provincie, Nedmag, waterschap en gemeenten Veendam en Menterwolde onderzoek gedaan naar gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag (nov. 2012). Bodemdaling door zoutwinning is geen hoofdoorzaak voor gebouwschade. Incidenteel kan er een indirect optreden (als gevolg van aanpassingen waterpeil). In Kiel-Windeweer zijn er geen schadegevallen door Nedmag erkend voorzover ik weet; ik kan dat checken bij Nedmag en/of Commissie bodemdaling.


22-02-2016

Agendapunt 05

Zorg mijden (inventarisatie)

De inventarisatie komt (na bespreking met betrokkenen) beschikbaar voor de raad.


Vragensteller: M. Feenstra-Jansen

Portefeuillehouder: Peter Verschuren

Actie door: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen


11-01-2016

Agendapunt 5

kengetallen mbt duurzaamheid van Kompas ter inzage

De kengetallen van duurzaamheid van Kompas met betrekking tot onze gemeente komen ter inzage


2016-01-11 T gemeentelijke Duurzaamheidsindex

Portefeuillehouder: Oetra Gopal


Openstaande toezeggingen Besluitvormende raad

Toegezegd op

Nr

Onderwerp

19-06-2017

09

ODG eerder info naar de raad

Over de voortgang van het verbeterplan ODG zal de raad eerder informatie ontvangen.


Vragensteller: H.B. van Dijk

Portefeuillehouder: José van Schie

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


01-05-2017

Agendapunt 5 Rv 017

Meerwijck permanente bewoning recreatiewoningen

Op verzoek van verschillende fracties wordt toegezegd dat de raad betrokken wordt bij het overleg met de wijk en de ondernemers.


Portefeuillehouder: José van Schie

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


07-11-2016

Agendapunt 4

kosten zwemwater en sportaccomodaties

Nadere informatie wordt uitgezocht en komt ter info naar de raad.


Vragensteller: H.B. van Dijk

Portefeuillehouder: José van Schie

Actie door: Beleid Ontwikkeling en Programmas


07-11-2016

Agendapunt 4

ontwerpen logo naar burgers

Mogelijkheden om eventueel keuze voor een gemeentelogo voor te leggen aan de burgers wordt nader bekeken.


Vragensteller: G.A. Zuiderveen

Portefeuillehouder: Peter de Jonge

Actie door: Bedrijfsbureau


raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous