Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Schriftelijke vragen (art 41)

De gemeenteraadsleden kunnen over allerlei zaken die te maken hebben met de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van de gemeente (dus wat het college van burgemeester en wethouders...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Schriftelijke vragen (art 41)

De gemeenteraadsleden kunnen over allerlei zaken die te maken hebben met de taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van de gemeente (dus wat het college van burgemeester en wethouders doet) niet alleen in een vergadering vragen stellen. Ze kunnen dat ook schriftelijk doen. Artikel 41 vragen worden zo genoemd omdat de mogelijkheid van het schriftelijk bevragen van het college is vastgelegd in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad. De vragen moeten binnen 30 dagen door het college worden beantwoord.

U vindt onderstaand een overzicht van de vragen die de verschillende politieke partijen in de gemeenteraad stelden aan het college, en de bijbehorende antwoorden. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Schriftelijke vragen 2015

Ingediend door
(datum)
Vraag Antwoord

Lokaal Perspectief

20-11-2015

2015-11-20 Art 41 V LP Vertraging oplevering Kielzog

2015-12-18 Art 41 A LP Vertraging oplevering kielzog


VVD

13-11-2015

2015-11-16 art. 41 V VVD zittend bestand WSW


VVD

28-10-2015

2015-10-27 Art 41 V VVD overlast Meerwijck

2015-11-09 Art 41 A VVD Overlast Meerwijck


CDA

29-10-2015

2015-10-29 Art 41 V CDA woningen Westerbroek

2015-11-16 ART 41 A CDA huurwoningen in Westerbroek


SP

05-10-2015

2015-10-05 ART 41 SP Kostendelersnorm

2015-10-29 Art 41 A SP Kostendelersnorm


SP

01-09-2015

2015-09-01 Art 41 V SP mbt zelfstandig wonen ouderen

2015-09-14 Art 41 A SP mbt Zelfstandig wonen ouderen


Fractie Julia Polat

09-06-2015

2015-06-09 Art 41 FJP bedrijvigheid en leefbaarheid

2015-07-14 Art 41 A FJP Bedrijvigheid en leefbaarheid


Fractie Julia Polat

21-07-2015

2015-07-21 Art 41 FJP n.a.v. brief dhr Kolling

2015-09-25 ART 41 A FJP Groenonderhoud


VVD

29-06-2015

2015-06-29 artikel 41 vragen informatietechnologie

2015-08-14 Art 41 A VVD informatietechnologie


PVDA

29-06-2015

2015-06-29 Artikel 41 PVDA Zebrapad Vredekerk

2015-09-01 Art 41 A Pvda - Zebrapad ter hoogte Vredekerk


Fractie Julia Polat

18-05-2015

2015-05-18 Art 41 V FJP Aardbevingbestendig maken

2015-07-30 Art 41 A Kindcentrum Vosholen


Fractie Julia Polat

20-04-2015

Scheepswerf Pattje

2015-06-11 art 41 A FJP Inzake Scheepswerf Pattje


CDA

20-03-2015

Vervolgvragen mbt Oost-Europeanen

2015-04-21 Art 41 A CDA mbt Vervolgvragen Oost-Europeanen


VVD

23-02-2015

Wateroverlast Uranus

2015-03-18 Art 41 A VVD Wateroverlast Uranus


VVD

23-02-2015

Onderwijs

2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen in Westerbroek en Kiel Windeweer
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen bijlage 1 aantal kinderen 0-4 jaar
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijlage 2 Telling oktober 2014
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijlage 3 brief dienstjaren
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijllage 4 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het PO
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijlage 5 Overleg leefbaarheid Westerbroek
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijlage 6 Notulen leefbaarheid Kiel Windeweer
2015-03-13 Art 41 A VVD mogelijke sluiting scholen Bijlage 7 Scenarios


SP

23-02-2015

SBHS locatie

2015-03-10 Art 41 A SP SBHS Locatie


D66

23-02-2015

Vervoersknelpunten jeugdzorg

2015-05-12 Art 41 A D66 vervoerskosten jeugd GGZ


VVD

23-02-2015

Communicatie Essenweg

2015-04-07 Art 41 A VVD afhandeling brieven


christenunie

07-02-2015

opschorting ouderbijdrage jeugd-ggz

2015-04-07 Art 41 A CU ouderbijdrage


CDA M.W. van der Meijden

07-01-2015

Situatie m.b.t. Oost-Europeanen

2015-03-06 Art 41 CDA A Oost Europeanen


SP

26-01-2015

Parkeren Kindcentrum Vosholen

2015-03-23 Art 41 A SP Parkeren kindcentrum Vosholen


D66 A. Heininga

05-02-2015

Procedure kleine scholen

2015-03-06 Art 41 A mogelijke sluiting scholen Westerbroek en Kiel-Windeweer


CDA

22-01-2015

Straatverlichting

2015-02-23 Art 41 A CDA mbt openbare straatverlichting


raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous