Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.
De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten en raadsleden de mogelijkheid te geven om agendering te verzoeken.
De raadsbrieven die hier worden getoond, zijn de raadsbrieven vanaf 2013. De oudere raadsbrieven zijn te vinden bij de betreffende agenda's, als onderdeel van de lijst ingekomen stukken.

Raadsbrieven 2016

NummerOnderwerp
048 Ontwikkelingen historische scheepswerf
047 Ondertekenen intentieverklaring 10 van Noord
046 Eigen bijdrage
045 Open dag ijsbaanlocatie Sappemeer
044 Voortgang procedures scheepswerf Pattje
043 Motie VVD en LP over beheer openbare ruimte
042 Taakstelling huistvesten vergunninghouders
041 Zonnepark Midden Groningen
040 Stand van zaken PVA Duurzaamheid
039 Motie waterrecratie
038 uitkomsten clientervaringsonderzoek WMO
037 Voortgang bezuiningen
036 Stand van zaken verzelfstandigingen Kielzog en Kalkwijck
035 NCG Aardbevingsschademeldingen buiten de contour
034 Cameratoezicht waterelement
033 Motie groen 4 juli 2016
032 OBO-HS-tussentijdse rapportage
031 gegevensdeling Jeugd
030 TSN Thuiszorg
029 Besteding GIDS gelden
028 Huisvesting vergunninghouders
027 Stand van zaken Zonnepark 2
026 Toezicht op WMO-zorg en -ondersteuning
025 Zomerbrief
024 Brief burgemeesters aan raden mbt nieuw beleid in het kader van de herindeling
023 Knelpunt in de uitwisseling van jeugdhulpgegevens met aanbieders
022 Informatie Retail
022 Bijlage 1 Eindrapport
021 Verzelfstandigingen Kielzog en Kalkwijck
020 planning voorjaarsnota 2016
019 Inkoop Jeugdhulp
018 Sluiting afvalbrengstation Menterwolde
017 Stand van zaken Zonnepark
016 Verkeersproblematiek Knijpsbrug en omgeving
015 LHBT
014 overdracht TSN Begeleiding
013 Eigen bijdrage HS
012 Weigering omgevingsvergunning retailplan
011 Gebiedsvisie Meerwijck
010 Overdracht TSN Thuiszorg activiteiten
009 KC Woldwijck
008 Inspectie van onderwijs rapport van bevindingen def fin continuiteitstoezicht
007 reactie college op het klanttevredenheidsonderzoek sociale teams
006 Status IB Suwinet
005 Nieuwe opleverdatum Kielzog
003 Vaststelling MJP
002 Plan van aanpak duurzaamheid coalitieakkoord 2014-2018
001 Peuteropvang
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous