Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsbrieven

Een raadsbrief in een informatieve brief van de kant van het college naar de raad.
De raadsbrief wordt geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de besluitvormende raad om de attentiewaarde vergroten en raadsleden de mogelijkheid te geven om agendering te verzoeken.
De raadsbrieven die hier worden getoond, zijn de raadsbrieven vanaf 2013. De oudere raadsbrieven zijn te vinden bij de betreffende agenda's, als onderdeel van de lijst ingekomen stukken.

Raadsbrieven 2015

NummerOnderwerp
RB025 Voortgang veranderplan sociaal domein
26A 2015-10-05 RB 26A Cijfermatige toelichting bij rb 026
039 2015-12-14 RB 039 Veiligheids Zorg Noord
038 2015-12-14 RB 038 Informatie financiƫle stand van zaken
036 2015-11-30 RB 036 Aanbiedingsbrief sociale teams
035 2015-11-16 RB 035 Brandveilig gebruik het Kielzog
034 2015-10-26 RB 034 Herbeoordelingen jeugdhulp
033 2015-10-26 RB 033 planning HvCB
032 2015-10-26 RB 032 Contractering WMO
031 2015-10-05 RB 031 Stand van zaken zelforganisaties
030 2015-10-05 RB 30 actualisatie budgetten jeugd en solidariteit inkoop jeugdhulp 2016 en 2017
029 2015-10-05 RB 029 Aanpak Programma aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen
028 RB 028 Meerjarenprogramma Van beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat
027 nadere regels Wmo jeugd en beleidregels kostendelersnorm
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 1 Overgangsregeling medisch vervoer jeugd GGZ
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 2 Nadere regels wmo HS
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 3 Nadere regels jeugdhulp HS
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 4 kostendelersbeleidsregels
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 5 Brief adviesraden
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 6 Advies Wmo-raad Slochteren
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 7 Advies Platform Werk en Inkomen
027 2015-08-24 RB 027 Bijlage 8 Advies participatieraad Menterwolde
026 Tussentijdse rapportage verzelfst traject openbaar basisonderwijs
024 Warmtenet afsluiten overeenkomsten huis van cultuur en sportcentrum de Kalkwijck
023 Inkoopstrategie WMO
022 Gezamenlijke inkoop Jeugdhulp Groninger gemeenten 2016 en 2017
021 Jaarrapportage Sociaal Domein
020 Onderzoek mogelijke vestiging Crematorium
019 Beeindiging contract VZN
017 Bestemmingsplan buitengebied
016 Zienswijze Structuurvisie ondergrond
015 Aanbiedingsbr Tussenrapportage extern procesbegeleider zelforganisaties
014 Omvormingen Groen
012 Stand van zaken gaswinning en aardbevingen
011 Ruiming Conventionele explosieven
010 B&W besluit openbaar onderwijs van ontslagbeleid naar werkgelegenheidbeleid
009 Wunderline
008 Ontwikkelingen en voorstellen begroting 2015
007 Tijdelijke huisvesting CBS De Regenboog
006 stand van zaken warmtenet HS
005 MEE
004 Notitie maatschappelijke projecten Stichting Baanvak en Stichting NME
003 Reacties minister op zienswijzen zoutwinning en schaliegas
002 Verordening Huisvesting Onderwijs
001 Van Servicebus naar Stadsvervoer HS
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous