Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Moties

Een motie die in meerderheid wordt aangenomen is een politieke opdracht aan het college om iets uit te voeren. Een of meerdere fracties samen, kunnen tijdens de raadsvergadering een motie indienen....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie die in meerderheid wordt aangenomen is een politieke opdracht aan het college om iets uit te voeren. Een of meerdere fracties samen, kunnen tijdens de raadsvergadering een motie indienen.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle ingediende moties met daarbij de vermelding waar de motie betrekking op heeft, welke fracties de motie hebben ingediend en wat het raadsbesluit is geweest naar aanleiding van de ingediende motie. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Moties 2013

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
18-11-2013
Motie: 2013-11-18 RV 057 Motie detailhandelsbeleid
Ingediend door: D66, christenunie, CDA, VVD, PVDA
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 motie VVD productenbegroting Hoogezand-Sappemeer
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: M.M. Rietveldt, VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 motie HvCB VVD Hoogezand-Sappemeer
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: M.M. Rietveldt, VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 amendement kwijtschelding rioolrechten Hoogezand-Sappemeer
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 VVD Motie verlaging OZB
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 Motie VVD categorale buurthuizen
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 VVD Motie kindcentrum de Vosholen.docx
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 VVD Motie categorale buurthuizen
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: VVD
12-11-2013
Motie: 2013-11-12 Motie verkiezingsborden
Ingediend in: Begrotingsraad
Ingediend door: CDA, christenunie, D66, PVDA
30-09-2013
Motie: N.a.v. houtskoolschets en routekaart RV 039
Ingediend door: PVDA, GroenLinks
30-09-2013
Motie: Grof huisafval
Ingediend door: GroenLinks, D66
30-09-2013
Motie: Gemeentelijk Armoedebeleid
Ingediend door: PVDA
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous