Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen Over amendementen wordt altijd gestemd.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle amendementen met daarbij de vermelding op welk raadsbesluit het amendement betrekking op heeft, welke fractie(s) amendement hebben ingediend en wat de stand van zaken is van het amendement. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Amendementen 2017

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
10-07-2017
Amendement: 2017-07-10 amendement Jaarstukken 2016
Ingediend door: VVD
01-05-2017
Amendement: 2017-05-01 amendement Bungalowpark de Leine Rietzoom1
Ingediend door: VVD
01-05-2017
Amendement: 2017-05-01 amendement Bungalowpark de Leine Rietzoom
Ingediend door: VVD
27-03-2017
Amendement: 2017-03-20 RV 014 Amendement rekenkamerrapport Sociaal Domein
20-03-2017
Amendement: RV 014 onderzoek Rekenkamer Sociaal Domein
Ingediend door: SP
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous