Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen Over amendementen wordt altijd gestemd.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle amendementen met daarbij de vermelding op welk raadsbesluit het amendement betrekking op heeft, welke fractie(s) amendement hebben ingediend en wat de stand van zaken is van het amendement. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Amendementen 2016

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
03-10-2016
Amendement: 2016-10-03 Amendement SP Programmaplan huisvesting Onderwijs
Ingediend door: SP
04-07-2016
Amendement: 2016-07-04 VVD amendement website we helpen
Ingediend door: VVD
04-07-2016
Amendement: 2016-07-04 VVD Amendement Ruimtelijke Visie Meerwijck
Ingediend door: VVD
04-04-2016
Amendement: 2016-04-04 Amendement D66 Openbaar basisonderwijs
Ingediend door: D66
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous