Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen Over amendementen wordt altijd gestemd.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle amendementen met daarbij de vermelding op welk raadsbesluit het amendement betrekking op heeft, welke fractie(s) amendement hebben ingediend en wat de stand van zaken is van het amendement. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Amendementen 2015

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
30-11-2015
Amendement: 2015-11-30 CDA CU PvdA amendement referendumverordening
Ingediend door: CDA, Christen Unie, PVDA
09-11-2015
Amendement: 2015-11-09 Amendement VVD Kwijtschelding rioolrechten
Ingediend door: VVD
09-11-2015
Amendement: 2015-11-09 Amendement VVD Kwijtschelding afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Ingediend door: VVD
29-06-2015
Amendement: Stimuleringsfonds Identiteitsbewijs
Ingediend door: VVD
29-06-2015
Amendement: Stimuleringsfonds Open eind regeling
Ingediend door: VVD
VVD stemt voor, de overige fracties tegen, dus verworpen
09-02-2015
Amendement: 2015-02-09 Amendement VVD Verordening op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015
Ingediend door: VVD
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous