Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen Over amendementen wordt altijd gestemd.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle amendementen met daarbij de vermelding op welk raadsbesluit het amendement betrekking op heeft, welke fractie(s) amendement hebben ingediend en wat de stand van zaken is van het amendement. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Amendementen 2014

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
06-10-2014
Amendement: 2 Vrijwilligersbeleid VVD
Ingediend door: T. Boelens, J.R. Borg, P.P.A. Nieland-Kampen, VVD
22-09-2014
Amendement: Vrijwilligersbeleid
Ingediend door: Christen Unie, CDA
30-06-2014
Amendement: 2014-06-30 Amendement Roodgewoon op raadsbesluit 041
Ingediend door: Roodgewoon
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous