Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Bij een amendement gaat het om een voorstel tot wijziging van het raadsbesluit zelf zoals dat door het college is gemaakt en ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een of meerdere fracties gezamenlijk kunnen een amendement indienen Over amendementen wordt altijd gestemd.

In het onderstaande overzicht vindt u een overzicht van alle amendementen met daarbij de vermelding op welk raadsbesluit het amendement betrekking op heeft, welke fractie(s) amendement hebben ingediend en wat de stand van zaken is van het amendement. Dit overzicht is nog niet volledig, de komende tijd zal dit onderdeel nog verder worden aangevuld.

Amendementen 2013

Ingediend opOnderwerpStand van zaken
02-12-2013
Amendement: 2013-12-02 Amendement LC 50 procent straatveegkosten vanuit rioolkosten naar openbaar groen
Ingediend door: Lokaal Centraal
02-12-2013
Amendement: 2013-12-02 amendement VVD rv 073 Herindeling
Ingediend door: VVD
02-12-2013
Amendement: 2013-12-02 Amendement VVD rv 061 Toekomst openbaar onderwijs
Ingediend door: VVD
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous