Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Dossier Decentralisaties

null

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Dossier Decentralisaties

Titel Soort document
2014-10-27 'RV 058 bijlage algemeen Nota zienswijzen II jaarplan en verordeningen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Jaarplan sociaal domein 2015 vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Afstemmingsverordening HSSM -HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Individuele inkomenstoeslag verordening HSSM -HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Jaarplan en verordeningen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Nadere regels jeugdhulp HSSM vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Re-integratieverordening HSSM -HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Toelichting op wijzigingen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Verordening Tegenprestatie naar vermogen HSSM-HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Verordening WMO 2015 HSSM vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Verordening individuele studietoeslag HSSM -HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 DEFINITIEF Verordening jeugdhulp HSSM vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 Jaarplan sociaal domein 2015 en verordeningen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Jeugd 1 Verordening jeugdhulp HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Jeugd 2 Nadere regels jeugdhulp HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie 1 Afstemmingsverordening HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie 2 Re-integratieverordening HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie 3 Individuele inkomenstoeslag verordening HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie 4 Verordening individuele studietoeslag HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie 5 Verordening tegenprestatie naar vermogen HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Participatie Inspraakreactie Participatieraad Menterwolde vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage Wmo Verordening WMO 2015 HS vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie RMJ Lanting vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie WMO raad Slochteren vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen B&W zienswijze II jaarplan en verordeningen (2) vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen BenW advies vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie AJC vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie Eigen Krachtcentrale vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie Elker Het Poortje vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie GGD vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie Humanitas DMH vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie Kwartier Zorg en Welzijn Steunpunt Mantelzorg Hoogezand vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie MEE vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie NOVO vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie PLatform Werk en Inkomen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie de Zijlen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Inspraakreactie platform mantelzorg vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Jaarplan sociaal domein 2015 vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Nota zienswijzen jaarplan en verordeningen vergaderstuk
2014-10-27 RV 058 bijlage algemeen Verordening WMO 2015 HSSM vergaderstuk
2015-06-01 BOr Rapportage jaarplan sociaal domein vergaderstuk
2015-06-01 BOr Rapportage jaarplan sociaal domein BIJLAGE Raadsbrief vergaderstuk
2015-06-01 BOr Rapportage jaarplan sociaal domein BIJLAGE toelichting vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 1 Jaarplan Sociaal Domein vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 2 Nota zienswijzen jaarplan 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 3 Reportage jongerenparticipatie Hoogezand-Sappemeer vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 4 inspraakreactie MEE jaarplan 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 5 inspraakreactie HAGRO jaarplan 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 6 inspraakreactie participatieraad Menterwolde jaarplan sociaal domein vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Bijlage 7 RB 030 actualisatie budgetten jeugd en solidariteit inkoop jeugdhulp 2016 en 2017 (2) vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA PLATFORM sociaal domein 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA Participatieraad Menterwolde op jaarplan sociaal domein 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA Protocol meldingen calamiteiten en geweld Groninger Gemeenten vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA Reactie Participatieraad Menterwolde op jaarplan sociaal domein 2016 (2) vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA Reactie Wmo WWB adviesraad jaarplan sociaal domein 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA WMO advies HS jaarplan 2016 Bouwen op mekaar vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA Wmo raad Slochteren jaarplan vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA reactie PLATFORM sociaal domein 2016 vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA reactie Wmo raad Slochteren jaarplan vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA toezeggingen jaarplan commissie Menterwolde vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 EXTRA toezeggingen jaarplan commissie Slochteren vergaderstuk
2015-10-26 RV 047 Jaarplan Sociaal Domein vergaderstuk
2015-10-26 Rv 047 EXTRA toezeggingen jaarplan opinierende raad vergaderstuk
2017-03-20 RV 014 Onderzoek RK naar de drie decentralisaties in het sociaal domein binnen de gemeenten HS en S vergaderstuk
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous