Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt de gemeente. De raadsleden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en het controleren van de uitvoering daarvan door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W)....

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt de gemeente. De raadsleden zijn verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en het controleren van de uitvoering daarvan door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft 23 leden uit tien verschillende politieke partijen. De gemeenteraad vergadert, met uitzondering van de vakanties, elke twee weken. De raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal. De vergaderingen vinden plaats tussen 19.30 tot 21.30 uur.

Griffie

De gemeenteraad wordt geadviseerd en ondersteund door de griffie. De griffie bestaat uit een raadsgriffier, een waarnemend griffier en twee griffie medewerkers. Via deze link vindt u meer informatie over de Griffie

Rekenkamer

De gemeenteraad wordt bij haar controle van de uitvoering ondersteund door de lokale rekenkamer. Deze rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid van beleid en de inzet van middelen. Via deze link vindt u meer informatie over de Rekenkamer.

College van Burgemeester en Wethouders (B&W)

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestuur wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. Via deze link vindt u meer informatie over het College van Burgemeester en Wethouders (B&W)

Fractievoorzitters

Naam
D66
A. Heininga
Zuidlaarderweg 69
9605PW Kiel-Windeweer
06 34101448

GroenLinks
G.A. Zuiderveen
Jan ten Catestraat 3
9611JZ Sappemeer
0598-396915

Christen Unie
H.B. van Dijk
Lindenlaan 23
9603DC Hoogrzand
0598 322128

Democratische Fractie 2016
H.C. van Vondel
Albert Cuypstraat 35
9601XT Hoogezand
0598-627287

Lokaal Perspectief
H. Haze
Kalkwijk 8
9603BE Hoogezand
0598-390645

Fractie Julia Polat
H. Polat
Pieter Langendijkstraat 3
9602BW Hoogezand


PVDA
J. de Jonge
Lindenlaan 13
9603DC Hoogezand
0598-322032

SP
M. Feenstra-Jansen
Kleinemeersterstraat 127
9611JC Sappemeer


CDA
M.W. van der Meijden
Berkenweg 28
9603DK Hoogezand
0598-391979

Leefbaar Midden Groningen
R. Rook
Meesterslaan 12
9608PS Westerbroek
050-4040608

VVD
T. Boelens
Heinsiushof 14
9601CE Hoogezand
0598-397550