Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Inspreken

Spreekrecht over een onderwerp wel of niet op de agenda Bij opiniërende vergaderingen kunnen burgers het woord voeren. Daarvoor gelden wel enkele spelregels: Spelregels Burgers kunnen tijdens een...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Inspreken

Spreekrecht over een onderwerp wel of niet op de agenda

Bij opiniërende vergaderingen kunnen burgers het woord voeren. Daarvoor gelden wel enkele spelregels:

Spelregels

  1. Burgers kunnen tijdens een opiniërende vergadering maximaal 5 minuten spreektijd krijgen.
  2. Wilt u uw bijdrage in een presentatie verwoorden, dan kan dat alleen in overleg met de griffier. Uw bijdrage inclusief presentatie dient binnen de 5 minuten te vallen.
  3. In één opiniërende vergadering wordt in totaal niet meer dan 60 minuten spreektijd verleend. Als er dus meer dan twaalf sprekers zijn, dan zal de voorzitter die tijd verdelen over de sprekers. Iedereen krijgt dan korter het woord
  4. Insprekers dienen zich vooral tot de hoofdlijnen van hun inbreng te beperken en zich niet in details te verliezen.
  5. Insprekers krijgen als regel het woord in de volgorde waarin zij zich hebben aangemeld bij de griffie.
  6. Het is handig als de inspreker zijn inbreng op papier achterlaat bij de griffier. Deze kunnen wij dan toevoegen aan de agenda op de website.

Uitzonderingen op het spreekrecht

Er zijn enkele uitzonderingen. U kunt geen spreekrecht krijgen over een besluit waartegen bezwaar mogelijk is of mogelijk was. Daarvoor bestaan andere gelegenheden.
Ook kunt u het woord niet voeren over personen, bijvoorbeeld bij benoemingen, keuzen, aanbevelingen of voordrachten.

Graag melden als u komt

Als burgers het willen inspreken in een oordeelvormende vergadering dienen ze zich te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail bij de griffie.