Laden...

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Postbus 75
9600 AB
T: 0598-37 36 67
E: griffie@hoogezand-sappemeer.nl

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een verzoek om een voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering te plaatsen. Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad kan een...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een verzoek om een voorstel of onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering te plaatsen. Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad kan een verzoek doen om een voorstel of onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd. U kunt het voorstel via onderstaand digitaal formulier indienen. Houdt u dan wel uw DigiD-gegevens bij de hand. Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door tenminste 30 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld, dat u hieronder (als word-document) kunt downloaden en printen. Het ingevulde formulier kunt u inscannen en met het elektronische formulier waarmee u uw burgerinitiatiefvoorstel indient meesturen als bijlage. 

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel (doc)

Enkele zaken die niet via een burgerinitiatief aan de orde kunnen worden gesteld:     

  • onderwerpen die niet tot de bevoegdheid van de raad behoren    
  • vragen over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan    
  • voorstellen die een wijziging in beleid betreffen dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is of al in uitvoering is    
  • klachten in de zin van hoofdstuk 9 van de algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur    
  • bezwaren in de zin van hoofstuk 7 van de algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur    
  • voorstellen waarover al eerder door de raad een besluit is genomen in dezelfde raadsperiode dan wel binnen een tijdsbestek van 4 jaar voorafgaand aan het indienen van het verzoek en waarbij zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan    
  • voorstellen die prive-belangen betreffen en daarmee niet in het belang zijn van buurt, wijk, dorp of stad, of    
  • voorstellen die expliciet nadeel of schade opleveren voor specifieke bewonersgroepen.